Kindercoaching

Arch of life staat voor een kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding voor
kinderen tot 18 jaar bij  hun groei en ontwikkeling op sociaal/emotioneel vlak .

Arch of life werkt inspirerend en steunend voor zowel kinderen als voor ouders
of verzorgers. Het doel van de coaching is om beiden de eigen keuze
mogelijkheden te laten ontdekken om zo weer een goed gevoel te krijgen over
zichzelf. Om te leren vertrouwen op de eigen kracht en vandaar uit te gaan
handelen. Van klacht naar kracht. Van probleem naar uitdaging en inspiratie.


Arch of life werkt één op één en biedt maat werk afgestemd op het kind.

  • Kinderen leren eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan
  • Kinderen leren eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen
  • Kinderen leren eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden

Om je in evenwicht en balans te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat je je eigen kracht kent, dat je stevig in je schoenen staat en vol zelfvertrouwen bent. In onze huidige veeleisende maatschappij is dat niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Soms is het heel prettig en wenselijk om hierbij professionele ondersteuning te ontvangen in de vorm van individuele coaching. In de praktijk blijkt dat door het karakter van de individuele momenten het effect al snel merkbaar, zichtbaar en voelbaar is.
De ondersteuning en begeleiding die Arch of  Life biedt is laagdrempelig en transparant. Het is geen therapie maar kan voor het kind zéér zeker een therapeutische waarde hebben!  Ook voor kinderen geldt dat wanneer de ondersteuning tijdig wordt aangeboden, dit in veel gevallen in de toekomst ergere problemen kan voorkomen. Ieder kind is uniek wat betekent dat er geen standaard oplossingen bestaan. Veelal is het van groot belang af te stemmen en aan te sluiten bij de (hulp)vraag en achterliggende behoefte.

Kindercoaching Arch of Life Tijdens coaching maak ik gebruik van oefeningen ter bevordering van ontspanning (meditatie/visualisatie/ademregulatie), bewustwording (fysiek/mentaal inzicht), lichaamswerk (yogahoudingen/ bewegingsspelen) en spelvaardigheid (concentratie/ coördinatie). Ook is er ruimte voor verwerking d.m.v. tekenen, helende verhalen, gesprekjes, methodes voor rouw- en verliesverwerking enz. Tevens speelt Mindfulness voor kinderen een rol bij individuele kindercoaching. Als kindercoach stem ik af op methoden en technieken die het best bij het kind passen!
In alle methoden die ik toepas ben ik getraind en/of heb ik zelf ervaring, zodat ik er voor 100% achter kan staan! De ervaring leert dat vooral dan de intentie van coaching tot zijn recht komt en de verbinding met de methodiek van coaching als vanzelf tot stand komt….

Het kan zijn dat ik aanraad om 1 of meerdere gesprekken met de ouder en het kind samen te hebben. Als ouder wil je het beste voor je kind en vanuit verbinding heeft de ouder een belangrijke aandeel in het veranderingsproces van het kind. Samenwerken werkt verhelderend waardoor er begrip en ruimte voor elkaar ontstaat. Het ondersteunt, bevestigt en verstevigt de onderlinge relatie.

Arch of life richt zich op ieder kind in de basisschool leeftijd als ook tieners, pubers en adolescenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken !  Denk aan:

* ‘nieuwetijds’ en (hoog)gevoelige en/of hoogbegaafde kinderen (die veel ‘in het hoofd’ zitten).
* problemen bij (in)slapen,
* faalangst,
* concentratiegebrek (hyperactief of lusteloos),
* weinig zelfvertrouwen & negatief zelfbeeld,
* onrustig gedrag vertonen,
* zich extreem terugtrekken en/of moeite ervaren in vriendschap,
* pestgedrag,
* klachten ten gevolge van echtscheiding of overlijden, 
* kinderen die ervaren niet lekker in hun vel te zitten zonder dat direct helder is wat er aan ten grondslag ligt.

Aanmelding voor coaching gebeurt via telefoon of mail waarna er een intakegesprek met een van de ouders volgt. Hierbij wordt de vraag helder in kaart gebracht, maar ook de context van het (gezins)systeem waar het kind uit komt. Als het klikt, maken we vervolgafspraken voor het kind, waarbij de ouder niet in de ruimte aanwezig is. Na ongeveer 5 keer evalueren we en bespreken we een eventueel vervolg traject. Omdat kinderen over het algemeen erg ontvankelijk zijn, (zeker wanneer opvoedingsaspecten in het traject worden meegenomen) is er meestal sprake van kortdurende trajecten. Afrondend vindt er een gesprek plaats met de ouder waarbij het kind aanwezig kan zijn.

Als kindercoach….
- ga ik altijd uit van de mogelijkheden van het kind en stel dit centraal.
- ondersteun ik het kind in het aangaan van eigen verantwoordelijkheid.
- ga ik samen met het kind op zoek naar eigen kwaliteiten en kracht
- begeleid ik zo dat het kind zélf ervaart wat het nodig heeft om lekker in zijn vel te zitten, hoe controle te krijgen over lichaam en geest om zo uiteindelijk meer zelfvertrouwen op te bouwen!