Coaching & counseling:

Een coach is als de wegwijzer, langs de weg. Je hebt zelf alle antwoorden in je, alleen weet je soms niet hoe je ze moet vinden. Coaching kan daarbij helpen.
In ons leven ervaren we soms spanning/stress door kleine en grote gebeurtenissen. Soms heb je daarbij behoefte aan een gesprek, een andere keer een schouder om op te leunen of iemand die met jou mee kijkt.
Coaching biedt de mogelijkheid om inzichten te krijgen in deze gebeurtenissen, jezelf, je emoties, je gedachten, je stressoren en patronen. Dit biedt vaak een hoop ruimte en lucht om weer verder te gaan. In mijn praktijk kun je terecht voor coaching op diverse levensgebieden. Deze gebieden zijn werk en carrière, gezin en relatie, gezondheid, sociale contacten, persoonlijk ontwikkeling en financiën. In mijn praktijk is er bijzondere aandacht voor verwerking van verlies.

Een coachingstraject begint met een intakegesprek. In dit gesprek gaan we in op je huidige situatie en het verleden. In de gesprekken daarna gaan we ons meer toespitsen op jouw wens, thema of doel wat je wilt bereiken. Welk pad we gaan bewandelen bepaal je helemaal zelf. Ik maak daarbij gebruik van diverse methoden en modellen.

Wat moet je zelf doen en wat doet de coach?
Om inzichten te krijgen in hoe jij in elkaar zit, vraag ik wel van je om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Ben je bereid te onderzoeken wat jouw eigen rol is geweest in het creëren van de problemen waar je nu mee zit?
Dan ben ik graag bereid je hierbij te begeleiden met de verschillende technieken die mij ten dienste staan.