Hoe ontstaan die problemen?

Als kind reageer je onbewust op allerlei dingen die met jou of in jouw omgeving gebeuren. Als dit emotioneel heftige zaken zijn, dan kan je reactie zijn om je af te sluiten, om er niets mee te maken te willen hebben. Je werpt dan blokkades op in je lichaam en ontwikkelt strategieën om de pijn, het verdriet, de boosheid, de woede, etc. niet te hoeven voelen.

In je latere leven kunnen deze strategieën ervoor zorgen dat je precies datgene creëert wat jou die pijn en dat verdriet bezorgd heeft. Als je je daarvoor af blijft sluiten, kunnen de blokkades er uiteindelijk voor zorgen dat je belemmerd wordt te leven zoals jij dat zou willen. We kunnen dan spreken van desastreuze overtuigingen, hardnekkige patronen die zichtbaar gemaakt moeten/willen worden om ze op te kunnen heffen.

In coachingsgesprekken wil ik met je werken aan het verkrijgen van inzicht in hoe je zelf verantwoordelijk kunt zijn voor je eigen leven; hoe je de negatieve strategieën die je belemmeren, kunt omdraaien tot positieve krachten die je het leven bezorgen dat je jezelf toewenst.